Dungnhidng (About):
Trang blog của Nguyễn Văn Đông / dungnhidng.
Đà nẵng, Việt Nam.
Giao lưu chia sẻ đam mê và kiến thức về câu cá thể thao giải trí.
Khi áp lực của một cuộc sống đầy bận rộn ngày một gia tăng, về với thiên nhiên với một chút cảm giác chinh phục cũng là một cách thức cân bằng và tái tạo năng lượng cuộc sống.
Chia sẻ những trải nghiệm trên đường du câu. 

Liên hệ ( Contact):
e.mail :  dungnhidng.com@gmail.com ; dongc5consmt@gmail.com
Điện thoại : 0982 210969 ; 0905 871 878 

Chính sách bảo mật ( Privacy Policy):

Bằng cách công bố các chính sách về bảo mật quyền riêng tư tại đây, chúng tôi mong muốn bạch hóa việc sử dụng, bảo mật thông tin và quyền bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng website này ( gọi là website).
+ Khi truy cập website này, người sử dụng sẽ được đối tác của dungnhidng sử dụng cookies phân phát quảng cáo dựa trên các lượt truy cập trước đó vào website.
+ Việc sử dụng các cookies quảng cáo sẽ cho phép các đối tác của dungnhidng phân phát quảng cáo đến người sử dụng website dựa trên việc truy cập website của người sử dụng.
+ Người sử dụng website có thể chọn không xem quảng cáo được cá nhân hóa bằng cách truy cập vào cài đặt quảng cáo . Người sử dụng website có thể chọn không tham gia vào việc sử dụng cookies cho quản cáo được đối tác của dungnhidng cá nhân hóa bằng cách truy cập vào http://www.aboutads.info.
+ Người sử dụng website sẽ được thông báo khi có đối tác của dungnhidng phân phát quảng cáo trên website này.
+ Người sử dụng website sẽ được cung cấp các liên kết đến các website đối tác của dungnhidng.
+ Người sử dụng website có thể truy cập vào những website của các đối tác của dungnhidng đã được thông báo để chọn việc không tham gia vào việc sử dụng cookies cho việc quảng cáo đã được cá nhân hóa. Người sử dụng website có thể chọn việc không tham gia sử dụng cookies cho quảng cáo đã được cá nhân hóa bởi các đối tác của dungnhidng bằng cách truy cập vào http://www.aboutads.info
 
  


Design by Song Song
Copyright © vandongnguyen